CRA Moncalvillo
Profesorado
PLANTILLA DE PROFESORADO - BOR 09 de febrero de 2015
   INF  PRI  FI  EF  MU  PT
 AL
  Ordinarios 6 11          
  Itinerante 1 1 2 2 1 1 1

 

CENTRO PROFESOR/A ETAPA/ESP. CENTRO PROFESOR/A ETAPA/ESP.
ENTRENA PAZ INFANTIL NALDA CRISTINA P. INFANTIL
ENTRENA ANA INFANTIL NALDA ANA  MARÍA PRIMARIA
ENTRENA BEATRIZ INFANTIL NALDA JAVI A. PRIMARIA
ENTRENA CAROLINA PRIMARIA NALDA JOSÉ PRIMARIA
ENTRENA SOFÍA PRIMARIA MEDRANO MAMEN INFANTIL
ENTRENA PAULA Ll. PRIMARIA MEDRANO BEGOÑA PRIMARIA
ENTRENA CRISTINA M. PRIMARIA MEDRANO DANIEL  PRIMARIA
ENTRENA JESÚS PRIMARIA VIGUERA EVA INFANTIL
ENTRENA PATRICIA PRIMARIA VIGUERA JORGE PRIMARIA
ENTRENA MERCEDES P.T. CRA MARI INFANTIL
ENTRENA ROSA A.L. NALDA ANDRÉS PRIMARIA
ENTRENA ENCARNA E.F. ENTRENA VANESSA PRIMARIA
ENTRENA MIGUEL A. INGLÉS CRA JOAQUÍN P.T.
ENTRENA JAVI O. MÚSICA CRA ISABEL A.L.
A.T. NEREA   CRA PAULA P. INGLÉS
ORIENTADOR SUSANA   CRA RAÚL E.F.